Резултати от олимпиадата по математика

Свали прикачения фаЙл

 

 

ПРОТОКОЛ

За явилите се ученици и техните резултати на общински кръг на олимпиадата по математика – 07.12.2019 г.

ОУ „Христо Ботев“, с. Крайници

№ по ред

Име, презиме, фамилия

клас

Първи проверител

Втори проверител

1

10000451

ІV

12 т.

12 т.

2

10000452

ІV

7 т.

7 т.

3

10000453

ІV

5 т.

5 т.

4

10000454

ІV

4 т.

4 т.

5

10000455

ІV

4 т.

4 т.

6

10000456

ІV

0 т.

0 т.

7

10000457

V

3

3

8

10000458

V

5

5

9

10000459

V

2

2

10

100004510

VI

2

2

11

100004511

VI

0

0

12

100004512

VI

1

1

13

100004513

VI

2

2

14

100004514

1

1

15

100004515

VII

1

1

16

100004516

VII

1

1

17

100004517

VІI

1

1

 

 

Комисия по организиране, провеждане и оценяване на олимпиадата по математика, 2019 година:

Мая Кърнолска

Ирена Костадинова

Росица Грозданова