За училището


Заповед възстановяване учебните занятия 1-7 клас

- Повече

График за хронично болни 7 клас

- Повече

Списък на записаните ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година

- Повече

График за работа на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

- Повече


123456