За училището


Заповед водоспосителна дейност

- Повече

Задължително носене на маски

   ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, СЕЛО КРАЙНИЦИ, ОБЩ. ДУПНИЦА, ОБЛ. КЮСТЕНДИЛ

 

- Повече


Обява план-прием 2021/2022 година

- Повече


123456