За училищетоПредпазвайте себе си и околните от заболяване

- Повече

Утвърждаване план-прием за учебната 2020-2021 година

 

ОУ“ХРИСТО БОТЕВ“, С.КРАЙНИЦИ, ОБЩ.ДУПНИЦА, ОБЛ.КЮСТЕНДИЛ

&n

- Повече

Система прием първи клас 2020/2021 година

- Повече


123456