За училището


Заповед извънредно положение!!!!

ОУ“ХРИСТО БОТЕВ“, С.КРАЙНИЦИ, ОБЩ.ДУПНИЦА, ОБЛ.КЮСТЕНДИЛ

 

&l

- Повече

Заповед учители извънредно положение

ОУ“ХРИСТО БОТЕВ“, С.КРАЙНИЦИ, ОБЩ.ДУПНИЦА, ОБЛ.КЮСТЕНДИЛ

 

&l

- Повече

Времеви график за времето от 16.03.2020 - 29.03.2020

- Повече123456