За училището


Етичен кодекс на общността

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Х

- Повече

РУБРИКА БДП

Приложение №5  към Годишен план за дейността на училището

 

 

- Повече

Бюджет на ОУ "Христо Ботев", с. Крайници

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - с. Крайници
БЮДЖЕТ 2019 година
РАЗХОДИ
§
НАИМЕНОВАНИЕ НА

- Повече

Резултати от олимпиадата по математика

 

 

ПРОТОКОЛ

За явилите се ученици и техните ре

- Повече


123456