Документи


Училищен учебен план за 7 клас 21/22

- Повече

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище /

- Повече

Годишен план за дейността на училището за учебната 2021/2022 година

- Повече

План-прием за учебната 2022/2023 година

- Повече

123456789